Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 2

 

Oppgaven spør bare om kontantstrømselementet i år 2. For å finne dette må du imidlertid også gjøre noen beregninger for år 1 og 3. Alle beløp i 1 000 kroner.

N2.3_losningsforslag a_ny.jpg

a: 1 200 000 ∙ 0,7, b: (1 000 000 – 200 000) ∙ 0,2, c: (700 000 – 140 000) ∙ 0,06,
d: 840 000 – 300 000 – 160 000 – 33 600, e: 346 400 ∙ 0,22, f: 346 400 – 76 208, g: 700 000/5,
h: (1 200 000 – 1 400 000) ∙ 0,15, i: 840 000 – 300 000 – 33 600 – 76 208 – 140 000 – 30 000