Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

Den virkelige kostnaden er lavere fordi det er urimelig å ikke diskontere beløpene i tabellen. Bruker vi eksempelvis en diskonteringsrente på 4 %, er nåverdien av utbetalingen ca. 750 000 kroner, dvs. ca. 25 % lavere enn ved å summere. Her er nåverdiprofilen:

N4.10_losningsforslag b.png