Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Gjeld

Kapittel 8

Oppgave N8.2

Tivoli.jpg

Fornøyelsesparken AS Prinseland er beskrevet i lærebokens oppgave 8.3. Ledelsen ønsker å vite mer om hvordan risikoen for eierne påvirkes av hvor mye gjeld selskapet har. Ta utgangspunkt i prosjektets væravhengige kontantstrøm før finansielle poster (kontantstrøm fra driften). Denne er anslått til hhv. 1, 40 og 10 mill. kroner, avhengig av om det blir hhv. regnsommer, tørkesommer eller normalsommer. Din jobb nå er å belyse hvordan gjeldsandelen påvirker kontantstrøm til eierne pr. krone investert egenkapital.

Det samlede kapitalbehovet er 50 mill. kroner, og rente- og avdragsbetingelser blir som i oppgave 8.3 (dvs. 7,14 % rente og 10 års avdragstid). Forutsett også at eierne vil skyte inn ny egenkapital (egenkapitalemisjon) ved eventuelle likviditetsproblemer i selskapet.

Foto: ScandinavianStockPhoto, Knut Ekanger

  1. Beregn egenkapitalstrøm pr. investert egenkapitalkrone når gjeldsandelen er hhv. 10 %, 40 % og 90 %.
  2. Fremstill resultatet i en figur.
  3. I hvilke tilfeller kan AS Prinseland få betalingsproblemer overfor kreditorene hvis det ikke emitteres ny egenkapital?
  4. Hvilken gjeldsandel vil du anbefale ledelsen å gå inn for?

 

Se løsningsforslag: