Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fast eiendom

Kapittel 7

Oppgave N7.5

 

75-ill2.jpg En prosjektanalytiker i AS Borgar har gjort noen anslag for avkastningen på markedsporteføljen (rm) og avkastningen i et nytt eiendomsprosjekt (rp). Hun har satt opp følgende utfall for mulige kombinasjoner av rm og rp:

 Tilstand   r, %  r, %  Sannsynlighet, %
1 3 3 20
2 3 5 5
3 3 9 5
4 10 5 20
5 10 11 10
6 10 17 5
7 20 5 20
8 20 9 5
9 20 11 10


  1. Beregn de ubetingede sannsynlighetsfordelingene for rm og rp.
  2. Finn forventet verdi og standardavvik for rm og rp.
  3. Hva er betakoeffisienten i AS Borgars prosjekt?

Se løsningsforslag: