\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bok: Oppgaver

Kapittel 5

Bilde_oppgaver_kap 5_sm.jpg

Regnearket til oppgave 5.1

Regnearket til oppgave 5.2

Regnearket til oppgave 5.3

Regnearket til oppgave 5.4a

Regnearket til oppgave 5.4b

Regnearket til oppgave 5.5b

Regnearket til oppgave 5.6

Regnearket til oppgave 5.7

Regnearket til oppgave 5.8

Regnearket til oppgave 5.9

Regnearket til oppgave 5.10

Regnearket til oppgave 5.11

Regnearket til oppgave 5.11d

Regnearket til oppgave Leasing