Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

For enhver diskonteringsrente mellom 0 % og ca. 15 % oppstår det en konflikt mellom internrentemaksimering og nåverdimaksimering: B har høyest nåverdi, men A har høyest internrente. Er kapitalkostnaden høyere enn 15 %, er det ingen konflikt mellom internrentemaksimering og nåverdimaksimering.