Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Vindkraft

Kapittel 4

 

Oppgave N4.7

vindmøller.jpgI Finansavisen 29.04.2009 står det på side 30 en artikkel om vindmøller til havs. Der skriver journalisten at en Hywind havvindmølle koster 400 mill. og har en forventet levetid på 20 år. Den kan antas å produsere 9,2 GWh årlig til en pris på 50 øre per kWh. Kraftinntekten pr. år blir dermed 4,6 mill. kroner. «Gang dette med 20 års levetid, og samlede inntekter blir 92 mill. kroner (gitt en forenklet forutsetning om at strømprisen og kostnader begge stiger like mye som diskonteringssatsen).»

  1. Vurder det som sies i setningen angitt med anførselstegn.

Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (FrP) sier så: «Driftsunderskuddet pr. havvindmølle blir 308 mill. kroner. Skal vi nå Teknologirådets mål om 5 TWh innen 2020 trengs det 544 Hywind møller til en samlet subsidiering på 167,5 milliarder kroner.»

  1. Hva mener du om dette utsagnet?
  2. Tegn nåverdiprofilen.
  3. Hvilken subsidie trengs hvis avkastningskravet er 5 %?

Se løsningsforslag: