Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prisjustering

Kapittel 2

Oppgave N2.4

I eksempel 2.12 budsjetterer familien Hammer fremtidig nominell salgspris på garn. Dette kalles å inflatere prisen. Da regnes inflasjonen inn i salgsprisen, slik den angis med kjøpekraften av fremtidige kroner.

 

  1. Lag et regneark som budsjetterer prisen hvert år i 10 år fremover med samme fremgangsmåte som i eksempel 2.12. Bruk en årlig prisstigning på 5 %.


  2. Lag en matematisk formel og beregn hva prisen vil være med 5 % årlig prisøkning 30 år frem i tid, uten å gå veien om hvert enkelt år som i delspørsmål a.


  3. Bruk formelen i delspørsmål b til å beregne hva prisen blir om 10 år dersom den faller med 3 % pr. år.


  4. Når en eiendel avskrives med en saldosats på 20 %, betyr dette at eiendelens bokførte verdi reduseres med 20 % hvert år. Bruk formelen i delspørsmål b til å beregne bokført verdi av en anleggsinvestering på 10 millioner kroner etter 10 år med 20 % saldoavskrivning.Se løsningsforslag: