Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kalkulatortrening

Alle svar skal oppgis med to desimaler.

Oppgave Nåverdi Rente Perioder Annuitet Sluttverdi
1 -100 7 % 4 0
2 6 % 10 50 200
3 –800 11 % 200 0
4 –100 12 0 400
5 200 8 % 24 0
6 0 6 % 10 200
7 –500 7 60 300
8 8,50 % 10 0 700
9 –400 7 % 90 100
10 –700 3 % 20 400

 

BINARYFor spesielt interesserte.