\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Årsregnskap

Kapittel 1

Oppgave N1.6

Du har fått innkalling til generalforsamling i Snappen Transport AS. Dette er et familieselskap der du har arvet en liten aksjepost. Tremenning din er hovedeier og daglig leder. Det har vært tunge tider i transportbransjen i 2018, men i årsberetningen skriver styret at de tross alt er fornøyde med å kunne legge frem «et sort tall på bunnlinjen», dvs. et positivt resultat før skatt (i motsetning til underskudd, som ofte omtales som «røde tall»).

 1. Balanse- og resultatregnskap finner du i dette regnearket. Siden du har studert økonomi i snart ett år, er du nokså sikker på at din tremenning, som selv ikke har noen formell utdanning, spør deg om du har lært noe i studiene så langt, og om du har noen spørsmål til regnskapet. Hvilket spørsmål bør du stille basert på 2018-regnskapet?

  Hint

 2. Gå inn i regnearket og ta frem kolonne D ved å klikke på plusstegnet over kolonnen. Da ser du regnskapstallene for 2017. Hvilke spørsmål vil du nå stille?

  Hint


Se løsingsforslag: