Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Årsregnskap

Kapittel 1

Oppgave N1.6

Du har fått innkalling til generalforsamling i Snappen Transport AS. Dette er et familieselskap der du har arvet en liten aksjepost. Tremenning din er hovedeier og daglig leder. Det har vært tunge tider i transportbransjen i 2018, men i årsberetningen skriver styret at de tross alt er fornøyde med å kunne legge frem «et sort tall på bunnlinjen», dvs. et positivt resultat før skatt (i motsetning til underskudd, som ofte omtales som «røde tall»).

  1. Balanse- og resultatregnskap finner du i dette regnearket. Siden du har studert økonomi i snart ett år, er du nokså sikker på at din tremenning, som selv ikke har noen formell utdanning, spør deg om du har lært noe i studiene så langt, og om du har noen spørsmål til regnskapet. Hvilket spørsmål bør du stille basert på 2018-regnskapet?

    Hint

  2. Gå inn i regnearket og ta frem kolonne D ved å klikke på plusstegnet over kolonnen. Da ser du regnskapstallene for 2017. Hvilke spørsmål vil du nå stille?

    Hint


Se løsingsforslag: