Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 6

 

Følsomhetsanalyse, hva-hvis-analyse eller sensitivitetsanalyse.