Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 1

 

I det første tilfellet har leverandørgjelden økt med 100’ kroner. Dette innebærer at bedriften har kjøpt råvarer for 100’ kroner mer enn den har betalt for. Siden råvarekjøpet er 1 400’ kroner, blir følgelig utbetalinger til råvareleverandører 1 300’ kroner. For de øvrige tilfellene får vi følgende svar:

II: Kostnader råvarekjøp = 1 650’ kroner (det er betalt ned på leverandørgjelden)

III: UB leverandørgjeld = 600’ kroner (utbetaling større enn kostnad innebærer redusert gjeld)

IV: IB leverandørgjeld = 300’ kroner (leverandørgjelden har økt fordi utbetalingen er mindre enn innkjøpet)