\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 1

 

I det første tilfellet har leverandørgjelden økt med 100’ kroner. Dette innebærer at bedriften har kjøpt råvarer for 100’ kroner mer enn den har betalt for. Siden råvarekjøpet er 1 400’ kroner, blir følgelig utbetalinger til råvareleverandører 1 300’ kroner. For de øvrige tilfellene får vi følgende svar:

II: Kostnader råvarekjøp = 1 650’ kroner (det er betalt ned på leverandørgjelden)

III: UB leverandørgjeld = 600’ kroner (utbetaling større enn kostnad innebærer redusert gjeld)

IV: IB leverandørgjeld = 300’ kroner (leverandørgjelden har økt fordi utbetalingen er mindre enn innkjøpet)