Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 8

 

Verdien av en aksje kan uttrykkes som nåverdien av all fremtidig dividende slik som i lærebokens (5.7):

N8.6_losningsforslag b1.png

Dividende må her oppfattes som enhver utbetaling fra selskapet til aksjonærene, slik som kontantdividende, tilbakekjøp av aksjer, naturaliedividende, nedsettelse av aksjekapital med tilhørende utbetaling, samt oppgjør for salg av selskapet i form av aksjer i kjøpende selskap.

I dette perspektivet vil verdien av aksjen være lik null dersom det ikke kan ventes utbytte fra selskapet på noe fremtidig tidspunkt. Sagt annerledes: RECs nåværende dividendepolitikk oppfattes tydeligvis ikke som uforanderlig. Var det ikke slik, ville kursen være null. Dagens dividendepolitikk er bestemt av at selskapet har et stort behov for egenkapital i et marked der det trolig finnes prosjekter med høy, positiv nåverdi.