\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 6

 

Beslutningen om å tegne forsikring tas før usikkerheten er forsvunnet. Derfor trenger du ikke rulle tilbake treet for å finne beste løsning. Forventet verdi ved å forsikre er 398 000 · x + 400 000 · (1 – x) – 4 300. Uten forsikring er forventet verdi lik 400 000 · (1 – x) + 0 · x. Å tegne forsikring har derfor større forventet verdi enn ikke å forsikre seg hvis:

398 000 · x + 400 000 · (1 – x) – 4 300 > 400 000 · (1 – x), dvs.
x > 1,1 %