Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

Utsagnet er upresist på grunn av ordbruken, men det er ikke feilaktig. Det som kalles samlede inntekter, ser ut til å være nåverdien av inntektene. Journalisten antar at inntekten pr. år stiger med samme prosent som diskonteringsrenten. Øker eksempelvis inntekten med 5 % årlig, antas det også at diskonteringsrenten er 5 %. Dette er det samme som å diskontere med en realrente på null.