\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Sluttverdi

Kapittel 3

Oppgave N3.2

 1. Beregn sluttverdi av 1 krone ved følgende kombinasjoner av rentesats og antall perioder:

  Rentesats, % 1 5 8 12 12 13,5 13
  Antall perioder 4 8 3 12 15 4 5,5
 2. Sammenlign svarene på spørsmål a medr_formel.jpg-verdiene i Rentetabell 1 bakerst i boken. Kommenter eventuelle forskjeller.

 3. Rentetabellensr_formel.jpgviser sluttverdi av 1 krone. Hvorfor er det ikke laget tabeller for sluttverdi av andre beløp enn 1 krone? Trengs det andre tabeller hvis du skal beregne sluttverdi av innskudd i euro, dollar eller yen?


Se løsningsforslag: