Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Sluttverdi

Kapittel 3

Oppgave N3.2

  1. Beregn sluttverdi av 1 krone ved følgende kombinasjoner av rentesats og antall perioder:

    Rentesats, % 1 5 8 12 12 13,5 13
    Antall perioder 4 8 3 12 15 4 5,5
  2. Sammenlign svarene på spørsmål a medr_formel.jpg-verdiene i Rentetabell 1 bakerst i boken. Kommenter eventuelle forskjeller.

  3. Rentetabellensr_formel.jpgviser sluttverdi av 1 krone. Hvorfor er det ikke laget tabeller for sluttverdi av andre beløp enn 1 krone? Trengs det andre tabeller hvis du skal beregne sluttverdi av innskudd i euro, dollar eller yen?


Se løsningsforslag: