Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag e)

Kapittel 10

 

Nåverdien av et livsvarig medlemskap avhenger altså av egenskaper ved investoren (fritidsinteresser, alder, formuesposisjon). Dermed blir den ideelle nytegneren et lite barn med høy skattbar formue. Dem er det få av. Livsvarig medlemskap i DNT er likevel den ideelle gaven til småbarn fra friluftsinteresserte besteforeldre som må betale formuesskatt på bankinnskudd med lav rente. I tillegg til å være økonomisk gunstig (dersom den håpefulle alternativt ville ha betalt årlig medlemskap) kan besteforeldrene på denne måten kanskje påvirke avkommets interesser. Via medlemsblader og årbøker blir dessuten barnebarnet minnet om besteforeldrene i mange år etter at de er døde. Dermed kan kanskje bladet «Vi over 60» være en fin markedsføringskanal, selv om ingen i denne målgruppen selv tjener på å tegne et livsvarig medlemskap til seg selv.