\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Triss

Kapittel 5

Oppgave N5.4

På nettstedet Svenska Spel beskrives blant annet skrapespillet TRISS. Spillereglene er (sommeren 2009):

55a-triss.jpg

Det er punkt 3 som er utgangspunktet for denne oppgaven.

 1. Beregn effektiv rente dersom en vinner av laveste gevinst på 10 000 kroner hver måned i 10 år velger engangsbeløpet på 500 000 kroner.


 2. Bruk rentetabell til å anslå årlig effektiv rente.
  Hint

 3. Beregn hvor stort banklån den laveste gevinsten kan betjene dersom lånerenten er 0,5 % pr. måned.


 4. Gjenta beregningen i delspørsmål c ved maksimal gevinst: 50 000 kroner pr. måned i 25 år.

 

Se løsningsforslag