\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Vrakpant

Kapittel 8

Oppgave N8.5

Vrakpant.jpgIfølge Nettavisen 7. juli 2009 ønsker regjeringen å bruke vrakpant på biler som et verktøy for å redusere CO2-utslippet. Anta at du betaler en vrakpant på X kroner til staten ved kjøp av ny bil, og at du får tilbakebetalt de samme X kronene når bilen senere vrakes.

 1. Fastslå hva slags prosjekttype (investering kontra finansiering) en vrakpant innebærer for bilkjøper og for staten. Hvilken internrente gir kontantstrømmen i disse to prosjektene?

SSB har registrert at «[v]ed utgangen av 2008 var det registrert nesten 2,6 millioner person- og varebiler her i landet» (www.ssb.no/bilreg/). Anta nå at vrakpanten på disse bilene er 40 000 kroner.

 1. Hva ville i så fall staten skylde norske bilister i form av uinnløst vrakpant?
 2. Hva er kostnaden ved vrakpant for bilistene som gruppe hvis kapitalkostnaden er 4 % og gjennomsnittlig levetid for en bil er seks år?
 3. Finnes det statlige avgifter som innebærer rentefri kreditt fra staten?

Navarsete.jpgSamferdselsminister Navarsete sier til Nettavisen:

– Vi vil gi inntil 40 000 kroner i vrakpant for dem som kjøper nullutslippsbil. Det vil stimulere folk til å bytte ut forurensende biler, få fart på fornying av bilparken vår, samt stimulere til produksjon av nullutslippsbiler, sier Sp-lederen til NTB.

Dette kan tyde på at forslaget ikke dreier seg om å betale en pant X som senere tilbakebetales, men at det tilbakebetalte beløpet Y skal være høyere enn X. Anta at du kjøper en bil med X kroner i vrakpant, og at du får Y = 40 000 kroner tilbake når bilen vrakes etter seks år.

 

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

 1. Hvordan avhenger din privatøkonomiske avkastning av den innbetalte vrakpanten X?

 

Se løsningsforslag: