Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 2

N2.5_losningsforslag b.jpg

Som du ser, er det her brukt 100 % avskrivning på opplæring. Dermed blir alt avskrevet første år. Dette kalles vanligvis direkte utgiftsføring.

Vil du gå nærmere inn i hvordan avskrivningene samlet og gruppevis utvikler seg over tid, kan du se på dette regnearket.