Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bankinnskudd

Kapittel 3

Oppgave N3.1

 

Et innskudd på 10 000 kroner settes i banken og blir stående i fem år. Rentesatsen er 6 % de to første årene, 4 % de to neste og 8 % det femte året.

  1. Hva er sluttverdi etter to år?

  2. Hva er sluttverdi etter fem år?

  3. Hva er samlet, enkel rente etter to år?

  4. Hva måtte årlig, konstant rentesats i de fem årene ha vært dersom sluttverdien skulle ha blitt den samme som i spørsmål b?

Se løsningsforslag: