Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Prosjekttyper

Kapittel 1

Oppgavene her på nettsiden er markert med N (N1.1) for å skille dem fra oppgavene i læreboken.

Oppgave N1.1

Finansprosjekter klassifiserer vi i to hovedgrupper, investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter. Den første gruppen deler vi videre opp i undergruppene realinvesteringer (RI), finansinvesteringer (FI) og immaterielle investeringer (II). Finansieringsprosjektene deler vi opp i egenkapitalprosjekter (EK) og fremmedkapitalprosjekter (FK).

Denne oppdelingen kan vi illustrere slik:

N1.1.jpg

Klassifiser følgende prosjekter i de fem undergruppene: