Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Resultat og likviditet

Kapittel 2

Oppgave N2.3

I de fleste oppgavene på denne nettsiden bruker vi Excel i løsningsforslaget. For at du skal være trygg på slike analyser, må du være så fortrolig med beregningene at du kan kontrollere resultatene med andre hjelpemidler enn Excel, for eksempel kalkulator. Derfor er det et poeng at du ikke bruker Excel når du skal løse denne oppgaven.

Du har samlet disse opplysningene om et prosjekt:

Investeringsbeløp 1 mill. kroner
Salgspris ferdigvare per enhet 100 kroner
Variable enhetskostnader 30 kroner
Salgsvolum første driftsår 10 000 enheter
Salgsvolum annet driftsår 12 000 enheter
Salgsvolum tredje driftsår 14 000 enheter
Arbeidskapital, prosent av omsetning 15
Faste kostnader, eksl. avskrivninger og renter 300 000 kroner
Levetid 5 år

For å delfinansiere prosjektet har bedriften tatt opp et 5 års serielån på kr 700 000 til rente 6 % p.a. Investeringen skal saldoavskrives med 20 % per år. Bedriften er i skatteposisjon. Skattesats lik 22 %.

  1. Budsjetter kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt i år 2.
  2. Beregn forskjellen mellom resultat etter skatt og kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt i år 2. Vis hvordan denne forskjellen kan henføres til tre komponenter.
    Hint


Se løsningsforslag: