Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 4

 

Gjennomsnittskostnaden finnes ved å omregne nåverdien til en annuitet. Her kan du multiplisere nåverdien med annuitetsfaktoren i lærebokens uttrykk (3.18). Med 4 % kapitalkostnad kan annuiteten X beregnes som:

410-lign.jpg

Dette tallet er nær det gjennomsnittet på 58 055 som du får ved å dividere summerte utbetalinger fra den første tabellen i oppgaveteksten med antall år. Grunnen er at kontantstrømmen er forholdsvis jevn over de 18 årene.