Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 10

 

Til denne vurderingen kan du bruke SSBs prisendringskalkulator.

Høsten 2019 er året 2018 det siste året som ligger inne i kalkulatoren. Resultatet blir:

N10.2_losningsforslag c.jpg

Dette betyr at kontingenten for årlig medlemskap har steget mer enn den generelle inflasjonen. Hvis Line forutsetter at dette vil fortsette, blir livsvarig medlemskap mer gunstig enn hva Line la til grunn for delspørsmål b. Kritisk levetid her i delspørsmål c blir dermed lavere enn 35 år.