Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 7

 

Forventet verdiendring i prosent for prosjektet er lik prosjektets beta multiplisert med prosentvis endring i markedsporteføljen (se diskusjonen i lærebokens del 7.2.11).

Forventet verdifall på A er 0,8 · 0,5 = 0,4 %

Forventet verdifall på B er 1,2 · 0,5 = 0,6 %