Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

Høy internrente reflekterer stor verdiskaping pr. krone investert. Slike prosjekter vil oftere være lønnsomme uten støtte enn prosjekter med lav internrente.