Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Selgerfinansiering

Kapittel 4

Oppgave N4.2

N4.2_logo.png Finansavisen skriver 7. februar 2009 om et boligprosjekt med 24 leiligheter på Ullern i Oslo. Siden kun 6 av dem var solgt etter et drøyt år, valgte utbygger å tilby gunstig finansiering. Han reduserte imidlertid ikke selve prisen på leilighetene, som lå mellom 8 og 12 millioner kroner.

Utbygger Trygve Brudevold (88) sier: «Vi tilbyr selgerfinansiering på to tredeler av kjøpesummen. Her blir renten 2,85 % og løpetiden 5 år.» Journalisten opplyser at tilsvarende lån i DnB NOR har en effektiv rente på 4,78 %. Han tar så utgangspunkt i en leilighet på 12 millioner kroner og skriver: «Brudevold punger ut med snaue 2 prosent i rentesubsidier eller rundt 150 000 kroner årlig. Over fem år gir det en kostnad på 750 000 kroner. Det gir en rabatt på salgsprisen på 6,3 %.»

Anta at disse 2,85 % er effektiv rente på lånet fra selger, og at du kjøper leiligheten på 12 millioner. Forutsett også at du låner maksimalt av selger over fem år, og at lånet er avdragsfritt. Se bort fra skatt.

  1. Budsjetter lånets kontantstrøm og skisser nåverdiprofilen.

  2. Hva er årlig rentesubsidie regnet i kroner?

  3. Hvilken rabatt på leilighetens salgspris innebærer lånetilbudet?

  4. Blir rabatten høyere hvis det avdragsfrie lånet omgjøres til et annuitetslån?

 

Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.