Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 10

 

Line har oversett at bankrenten er nominell før skatt, mens kontantstrømmen er reell etter skatt. Overgangen fra effektiv rente før skatt til effektiv rente etter skatt ble behandlet i del 5.4.3 på side 250, uttrykk 5.6: is = i ∙ (1 – s). Setter vi inn 5 % og 22 %, finner vi nominelt avkastningskrav etter skatt lik 3,90 %. Hvis Line antar at årlig medlemskontingent vil stige med inflasjonen (2 %), kan hun kombinere Goal Seek med fane 2 i regnearket Diskontering.

N10.2_losningsforslag b1.jpg N10.2_losningsforslag b2.jpg

Nåverdien er altså null dersom Line lever i 35 år til og har vært DNT-medlem i alle disse 35 årene.

Hvis Line tar pengene ut av banken og kjøper livsvarig medlemskap, reduseres hennes skattbare formue. Forklaringen er at verdien av medlemskortet ikke regnes som skattbare formue. De aller fleste ungdommer har ingen skattbar formue, så vi forfølger ikke dette momentet.