Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Bilholdskostnader

Kapittel 5

Oppgave N5.3

Fra en artikkel i Nettavisen har vi hentet følgende beregning av årlige bilkostnader:

Bilkostnadene for nybilpris 349 000 kroner, bensin. 
Årlig kjørelengde: 10 000 kilometer:

Kostnader
Kr pr. år
Kr pr. km
Avskrivning
25 559
2,56
Renter av bundet kapital
11 517
1,15
Forsikring, ansvar (–70 %)
2 446
0,24
Forsikring, kasko (–70 %)
5 247
0,52
Årsavgift
2 740
0,27
Vedlikehold
3 555
0,36
Bensin
9 231
0,92
Olje
810
0,08
Dekk
2 070
0,21
Service og reparasjoner
3 920
0,39
Sum kostnader
67 095
6,71

 

  1. Beregn årlig kapitalkostnad i kroner basert på investeringsbeløpet. Bruk et avkastningskrav på 4 %. Anta at bilen har en restverdi på 50 000 kroner etter 10 år. Sammenlign svaret med det som i oppstillingen ovenfor kalles avskrivning og renter av bundet kapital.

  2. I artikkelen oppgis totalkostnader for alternative kjørelengder slik:

    N5.3.png

    Bruk disse kostnadene til å beregne gjennomsnittskostnad og marginalkostnad ved alternative kjørelengder. Diskuter kort i hvilke situasjoner de to kostnadsbegrepene «gjennomsnittskostnad» og «marginalkostnad» er mest aktuelle.
    Hint


Til denne oppgaven er det ikke fasit og løsningsforslag på nettsiden. Foreleseren din har tilgang til den via nettsidens lukkede del for forelesere.