Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Internrentemetoden

Kapittel 4

Oppgave N4.6

Ta utgangspunkt i lærebokens oppgave 4.1 og bruk internrenten som beslutningskriterium.

  1. Ved hvilke kapitalkostnader er prosjektet akseptabelt, og ved hvilke bør det forkastes?
  2. Sammenlign svaret med beslutningene fra nåverdimetoden.

 

Se løsningsforslag: