Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 9

 

N9.5_losningsforslag a.png

0,4'' ∙ 42 = 16,8''

Årlig kapitalkostnad regnet i kroner er altså nesten 10 ganger så høy som årlig lønnskostnad.