\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 8

 

P/B er høy i bedrifter med store immaterielle verdier i forhold til materielle. I motsetning til materielle verdier som maskiner og eiendom blir immaterielle verdier som patenter og et innovativt arbeidsmiljø sjelden ført opp i balansen (regnskapsreglene tillater dette bare i begrenset grad). Immaterielle verdier kan imidlertid bety mye for markedsverdien. Et eksempel på bedrifter med primært immaterielle eiendeler er konsulentselskaper, i motsetning til aluminiumsverk.

P/B er også høy når aksjemarkedet forventer høy fremtidig vekst i selskapet, dvs. mange prosjekter med stor, positiv nåverdi. Dette er ofte bransjeavhengig, slik som IT-bransjen rundt årtusenskiftet og solenergi i disse dager.