Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 8

 

P/B er høy i bedrifter med store immaterielle verdier i forhold til materielle. I motsetning til materielle verdier som maskiner og eiendom blir immaterielle verdier som patenter og et innovativt arbeidsmiljø sjelden ført opp i balansen (regnskapsreglene tillater dette bare i begrenset grad). Immaterielle verdier kan imidlertid bety mye for markedsverdien. Et eksempel på bedrifter med primært immaterielle eiendeler er konsulentselskaper, i motsetning til aluminiumsverk.

P/B er også høy når aksjemarkedet forventer høy fremtidig vekst i selskapet, dvs. mange prosjekter med stor, positiv nåverdi. Dette er ofte bransjeavhengig, slik som IT-bransjen rundt årtusenskiftet og solenergi i disse dager.