Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Pris- og lønnsvekst

Kapittel 2

Oppgave N2.6

Våren 2019 er det er middagsbesøk hos familien Pale. På menyen står fersk torsk med lever og rogn. I glassene er det rødvin. Bestefar Ludvig benytter nesten enhver anledning til å kommentere prisutviklingen generelt, og på Vinmonopolet spesielt. Takket være ham vet alle rundt bordet at i 1960, da bestemor og han giftet seg, kostet en flaske sekskroners rødvin (også kalt «Hest og kjerre») seks kroner. Og nå koster en flaske med tilsvarende kvalitet 100 kroner.

Åge studerer økonomi. På siste forelesning oppdaget han at konsumprisindeksen i 1960 var 8,3. Ved utgangen av 2018 var indeksen 108,4.

 

  1. Beregn hva prisen på seks kroner i 1960 tilsvarer i 2018-kroner, og hva prisen på 100 kroner i 2018 tilsvarer i 1960-kroner. Kommenter bestefar Ludvigs indignasjon over prisutviklingen på Vinmonopolet.


  2. Barnebarn Øyvor studerer statsvitenskap. Temaet i hennes siste forelesning var lønnsutviklingen i Norge i etterkrigstiden. I 1960 var gjennomsnittlig nominell lønn for et normalårsverk 14 560 kroner. Tilsvarende tall i 2018 var 547 320 kroner. Kommenter prisutviklingen på Vinmonopolet i relasjon til lønnsutviklingen. Du kan forutsette at det er 1 725 arbeidstimer i et årsverk begge årene. Se også bort fra eventuelle endringer i skattebetalingen.Se løsningsforslag: