Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Gjeldfri

Kapittel 8

Oppgave N8.3

N8.3.jpg

I en artikkel med denne overskriften ble det i papirutgaven av Bergens Arbeiderblad (BA) den 20. mai 2009 konkludert slik: «Dersom du betaler like mye inn til boliglånet nå som du gjorde i fjor høst, blir du gjeldfri 10 år tidligere.»

Anta at du har et boliglån på to millioner kroner og at renten var 7 % «i fjor høst».

  1. a. Beregn hvor mange år det ville tatt før lånet ditt var nedbetalt dersom månedlig betaling var 14 000 kroner. Som en forenkling kan du i stedet for de 14 000 månedlig forutsette en årlig etterskuddsannuitet på 168 000 kroner (14 000 · 12).
  2. Hva må renten være i mai 2009 for at konklusjonen i artikkelen skal være riktig?
  3. Tegn et diagram som viser hvordan restgjelden faller med rentesatsen for rentesatser på hhv. 7 %, 4 % og 0 %. Forutsett at du uansett betaler en årlig annuitet på 168 000. Kommenter resultatet.

 

Se løsningsforslag: