\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Gjeldfri

Kapittel 8

Oppgave N8.3

N8.3.jpg

I en artikkel med denne overskriften ble det i papirutgaven av Bergens Arbeiderblad (BA) den 20. mai 2009 konkludert slik: «Dersom du betaler like mye inn til boliglånet nå som du gjorde i fjor høst, blir du gjeldfri 10 år tidligere.»

Anta at du har et boliglån på to millioner kroner og at renten var 7 % «i fjor høst».

 1. a. Beregn hvor mange år det ville tatt før lånet ditt var nedbetalt dersom månedlig betaling var 14 000 kroner. Som en forenkling kan du i stedet for de 14 000 månedlig forutsette en årlig etterskuddsannuitet på 168 000 kroner (14 000 · 12).
 2. Hva må renten være i mai 2009 for at konklusjonen i artikkelen skal være riktig?
 3. Tegn et diagram som viser hvordan restgjelden faller med rentesatsen for rentesatser på hhv. 7 %, 4 % og 0 %. Forutsett at du uansett betaler en årlig annuitet på 168 000. Kommenter resultatet.

 

Se løsningsforslag: