Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 2

 

En måte å sammenligne pris- og lønnsutvikling på er å beregne hvor lang tid en person i gjennomsnitt må arbeide for å kjøpe et gode. Dette er gjort i tabellen nedenfor.

N2.6_losningsforslag b_ny.jpg

Sett i forhold til lønnsutviklingen har altså denne rødvinen, som svært mange andre varer og tjenester, blitt mye billigere i løpet av disse nesten 60 årene.