\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Motorvei

Kapittel 2

 

Oppgave N2.8

Ved budsjettering med store beløp kan det være lett å bomme med en null eller to. Anta at regjeringen planlegger å investere 30 milliarder kroner i nye motorveier i løpet av de ti neste årene. Anta videre at det koster 150 000 kroner å bygge én meter motorvei. Da ser du direkte at antall kilometer motorvei per år må bli noe med 2 (fordi 3 dividert med 1,5 er 2), men spørsmålet er om det er 2, 20 eller 200 kilometer per år.


Se løsningsforslag: