Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Motorvei

Kapittel 2

 

Oppgave N2.8

Ved budsjettering med store beløp kan det være lett å bomme med en null eller to. Anta at regjeringen planlegger å investere 30 milliarder kroner i nye motorveier i løpet av de ti neste årene. Anta videre at det koster 150 000 kroner å bygge én meter motorvei. Da ser du direkte at antall kilometer motorvei per år må bli noe med 2 (fordi 3 dividert med 1,5 er 2), men spørsmålet er om det er 2, 20 eller 200 kilometer per år.


Se løsningsforslag: