Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

 I  II  III
 1. NV  7,6  7,9  4,8
 Rangering  2  1  3

 2. NV-Indeks   0,13   0,09   0,16 
 Rangering  2  3  1

Tabellen viser at mens det mest kapitalintensive prosjektet (II) gir størst nåverdi (7,9), tilfører det lavest nåverdi pr. investert krone (0,09). Det motsatte gjelder for det minst kapitalkrevende alternativet (III).