Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 7

 

Kontrollerende eier i unoterte bedrifter er som regel svært udiversifisert. Det innebærer både at beta gir et feilaktig bilde av risiko, og at forutsetningene bak KVM ikke holder. Derfor mangler det teoretiske grunnlaget for KVM som kapitalkostnadsmodell i slike bedrifter. Som en grov tilnærming kan likevel KVM brukes til å sette en nedre grense for kapitalkostnaden. Deretter gjøres et skjønnsmessig tillegg i denne kostnaden for risiko som er usystematisk i en KVM-verden, men som en udiversifisert eier ikke er kvitt.