Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 1

 

Beregningen i kolonne II er helt tilsvarende kolonne I: Salgsinnbetalingene har vært kr 2 650’ (reduksjon i debitormassen på 50’ kroner innebærer at innbetalingene har vært tilsvarende større enn salgsinntektene). I tilfelle III er innbetalingene 100’ kroner mindre enn inntektene. Dette innebærer at inntekter på 100’ kroner er inntektsført uten at de har gitt innbetalinger, dvs. at debitormassen har økt med 100’ kroner. Siden debitorene er 600’ ved årets slutt, må de altså ha vært 500’ kroner ved årets begynnelse. Dette kan du også finne fra uttrykket:

IB debitorer + periodens salgsinntekter = UB debitorer + periodens salgsinnbetalinger

Siden IB debitorer er ukjent, kan du kalle denne for X og finne verdien ved ligningen:

X + 4 200’ = 600’ + 4 100’

Løsning med hensyn på X gir X = 500’

Tilsvarende resonnement og beregning gir svarene

IV: UB debitorer = 150 ’ kroner og

V: Salgsinntekt = 450’ kroner