\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fremføring tap

Kapittel 2

 

Oppgave N2.7

Løvstakken AS har helt siden starten for mange år siden tjent penger og vært i skatteposisjon. I årene 2018 og 2019 ble det imidlertid underskudd på hhv. 820’ og 1 680’ kroner. Tabellen nedenfor viser budsjettert resultat for de kommende årene.

N2.7_1_ny.jpg

Uten underskuddene fra 2018 og 2019 ville skatten for årene 2020–2024 blitt resultat multiplisert med skattesatsen, eksempelvis 26,4' kroner i 2020 om skattesatsen er 22 %. Dette klippet fra definisjonslisten her på nettsiden viser imidlertid at underskudd kan fremføres skattemessig:

N2.7_2.jpg

Siden summen av underskuddene de siste årene er mye større enn overskuddet i 2020, blir skatten i 2020 lik null. Budsjetter skattebetalingen i årene 2020 til og med 2024.


Se løsningsforslag: