Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 9

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. analysere økonomiske konsekvenser av alternative utbetalingsmønstre i anleggsperioden
  2. redegjøre for fordeler og ulemper ved å investere i arbeidskapital
  3. tallfeste verdien av en kvantumsrabatt
  4. finne lønnsomheten ved å betale kontant og beregne effektiv rente på kassekreditt
  5. bestemme optimal levetid for en investering
  6. forklare hvorfor regnskapets kontoplan bestemmer muligheten for å gjøre avviksanalyser