Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 5

 

Formel Klipp fra regnearket
Diskontering, Fane 1
Finanskalkulator
N5.4_losningsforslag c1.png N5.4_losningsforslag c2.png N5.4_losningsforslag c3.png

Siden banklånet er 405 238 (895 238 – 490 000) kroner større enn engangsutbetalingen fra Triss, er dette nåverdien av ditt tap dersom du velger kontantbetaling.