Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 7

 

N7.8_losningsforslag b.jpg

N7.8_losningsforslag b2.jpg

Tendensen til å bevege seg i takt med markedet er den samme i gjennomsnitt for prosjektene C og D. Derfor har de samme betaverdi. Dette er det samme som å si at hvis du legger en linjal gjennom punktsvermene i de to grafene, vil linjalen ha samme helning begge steder. De to figurene viser imidlertid at C har større innslag av usystematisk risiko og dermed også har høyere totalrisiko enn D. Dette ser du av at C har et mer diffust plott. Det er det samme som å si at avstanden fra linjalen til et typisk punkt er lengre i prosjekt C enn i prosjekt D.