\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 7

 

N7.8_losningsforslag b.jpg

N7.8_losningsforslag b2.jpg

Tendensen til å bevege seg i takt med markedet er den samme i gjennomsnitt for prosjektene C og D. Derfor har de samme betaverdi. Dette er det samme som å si at hvis du legger en linjal gjennom punktsvermene i de to grafene, vil linjalen ha samme helning begge steder. De to figurene viser imidlertid at C har større innslag av usystematisk risiko og dermed også har høyere totalrisiko enn D. Dette ser du av at C har et mer diffust plott. Det er det samme som å si at avstanden fra linjalen til et typisk punkt er lengre i prosjekt C enn i prosjekt D.