Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 5

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. bruke kunnskapen du har fått gjennom de fire første kapitlene, til å budsjettere og lønnsomhetsberegne mange ulike prosjekttyper
  2. tallfeste hvordan effektiv rente påvirkes av gebyrer, forskuddsrente, korttidsrente og skatt
  3. forklare forskjellen mellom annuitetslån og serielån når det gjelder kontantstrøm og nåverdi
  4. beskrive sammenhengen mellom et obligasjonslåns effektive rente, markedsrente og markedsverdi
  5. finne egenkapitalverdi og egenkapitalkostnad ved hjelp av dividendemodellen