Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 9

 

«Kapitalintensitet» er et mål på hvor stor kapitalinnsatsen er i forhold til andre innsatsfaktorer, slik som arbeidskraft.

«Kapitalkrevende» brukes ofte for å angi at investeringsbeløpet er høyt (uansett hvor mye det brukes av andre innsatsfaktorer).

For Luksusyachten «A» er begge adjektiver dekkende.

Her passer det med en liten anekdote om en gang den stenrike investoren J.P. Morgan viste frem sin nye båt. En tilskuer spurte hvor mye båten kostet. Da svarte eieren: «Hvis prisen overhodet har noen interesse, så er ikke dette båten for Dem.»