Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 7

 

Tenk på en nåverdiprofil for dette prosjektet. Den vil falle fra venstre mot høyre, slik som i lærebokens figur 7.1. Da ser du at svaret på spørsmålet er nei: Er nåverdien positiv ved en bestemt kapitalkostnad r*, kan ikke nåverdien være negativ ved en lavere kapitalkostnad enn r* (forutsatt at prosjektet ikke har mer enn én internrente; se eksempel 4.10 i læreboken).