Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 8

 

Markedsverdi/bokverdi er 77 / 89 = 0,88. Tallet er unormalt lavt både for Telenor og for selskaper flest. Det lave tallet i Telenor reflekterer at Telenor-aksjen falt med hele 64 % i 2008. Et typisk P/B tall for Oslo Børs ligger mellom 1,2 og 1,8.