\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Optimal levetid

Kapittel 9

Oppgave N9.7

I dette regnearket beregnes optimal levetid ut fra opplysningene i eksempel 9.6 i boken.

 1. Bruk regnearket til å beregne hvor høy netto driftsinnbetaling i det siste året må være for at optimal levetid øker fra fire til fem år.
 2. Regnearket som ligger her, er en utvidelse fra det vi brukte i delspørsmål a. Det nye er at både restverdien og netto driftsinnbetaling faller lineært som angitt i cellene C4 (70) og C5 (30). Dessuten beregnes marginaloverskuddet fra bokens uttrykk (9.1) i kolonne L. Kontroller tallet i celle L8.
 3. Øk det årlige verdifallet i celle C4 fra 70 til 100. Det reduserer optimal levetid fra fire til tre år. Forklar denne endringen ut fra marginalbetraktningen i uttrykk (9.1).
 4. I arbeidet med denne nettsiden har vi oppdaget at uttrykket «optimal levetid» er misvisende. Hvorfor, og hva vil du foreslå i stedet?

 

Se løsningsforslag: