Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Optimal levetid

Kapittel 9

Oppgave N9.7

I dette regnearket beregnes optimal levetid ut fra opplysningene i eksempel 9.6 i boken.

  1. Bruk regnearket til å beregne hvor høy netto driftsinnbetaling i det siste året må være for at optimal levetid øker fra fire til fem år.
  2. Regnearket som ligger her, er en utvidelse fra det vi brukte i delspørsmål a. Det nye er at både restverdien og netto driftsinnbetaling faller lineært som angitt i cellene C4 (70) og C5 (30). Dessuten beregnes marginaloverskuddet fra bokens uttrykk (9.1) i kolonne L. Kontroller tallet i celle L9.
  3. Øk det årlige verdifallet i celle C4 fra 70 til 100. Det reduserer optimal levetid fra fire til tre år. Forklar denne endringen ut fra marginalbetraktningen i uttrykk (9.1).
  4. I arbeidet med denne nettsiden har vi oppdaget at uttrykket «optimal levetid» er misvisende. Hvorfor, og hva vil du foreslå i stedet?

 

Se løsningsforslag: