\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 8

 

For bileier: Investering med kontantstrøm (–X, …, X). For staten: Finansiering med kontantstrøm (X, …, –X). Begge prosjekter har internrente på 0 %. For bileier er altså dette en investering med null avkastning. For staten er det et lån med effektiv rente på null.

Hvis vi antar at bilen vrakes etter seks år, blir nåverdiprofilene slik:

N8.5_losningsforslag a.png